Vergoeding

Vergoeding

 
 Hoeveel kost het gebruik van carpool.be?

Niets! 
Je inschrijven bij Carpool en het zoeken naar carpoolpartners is volledig gratis.
Op geen enkel moment zullen wij jou hiervoor een vergoeding vragen.

 Kosten delen?

Voor het transport zelf wordt een vergoeding voorzien door de passagier aan de chauffeur. Deze wordt volledig in onderling overleg bepaald en spreek je best vooraf duidelijk af.

Advies Mpact: 


Deze betaling wordt best direct voor of na de rit afgehandeld (cash, betalingsapp, ...). 
Als jullie regelmatig samen carpoolen, kunnen jullie ook afspraken maken rond het wekelijks (of maandelijks) vergoeden van jullie carpoolritten. Je kan het ook regelen door samen afwisselend te carpoolen (de ene week rijdt persoon X, de andere week persoon Y), zodat er geen geld uitgewisseld moet worden.

De vergoeding die je als chauffeur ontvangt, hoef je niet door te geven aan de fiscus.

Indien de omweg door de chauffeur expliciet in opdracht van de werkgever gebeurt, kan deze kost door de werkgever als dienstkilometers uitbetaald worden. Omdat dit om een onkostenvergoeding gaat, wordt dit bedrag niet belast.

 Geen winst

De kilometervergoeding moet een zuivere onkostenvergoeding zijn. De chauffeur mag er dus geen winst mee maken! Het totale bedrag dat de chauffeur ontvangt van zijn passagiers mag daarom max. € 0,43 per kilometer bedragen. 

Wanneer de chauffeur wel winst maakt op de rit, dan kan dit worden beschouwd als bezoldigd vervoer, met alle gevolgen van dien op vlak van verzekering, rijvaardigheidsattest, fiscaliteit...