Verzekeringen

Verzekeringen

Wanneer je naar je werk rijdt, word je als carpooler beschermd door twee verzekeringen die, ook wanneer er geen sprake is van carpooling, wettelijk verplicht zijn: de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.) en de arbeidsongevallenverzekering. Carpooling verandert met andere woorden niets op het domein van de verzekeringen.

Als chauffeur ben je verzekerd door:

Als passagier ben je verzekerd door:
Andere verzekeringen kunnen eventueel nog meer comfort bieden, maar worden niet bij wet verplicht. De meest voorkomende is de familiale. Als passagier kan je bijvoorbeeld schade berokkenen aan het voertuig van je carpoolchauffeur. Hiervoor kan je dan je familiale verzekering aanspreken.
 

Arbeidsongevallen

Als je carpoolt voor je woon-werktraject, wordt bij een ongeval steeds als eerste de arbeidsongevallenverzekering van de werkgever van de schadelijder aangesproken. Die verzekering vergoedt de lichamelijke schade van de schadelijder ongeacht of deze aansprakelijk is voor het ongeval of niet. Ook indien men carpoolt (van en naar het werk) met een bedrijfswagen is men verzekerd. Sinds 15 november 2008 hoeft men niet langer een medische keuring te ondergaan. 

Het woon-werktraject omvat ook:


BA-verzekering

Indien de arbeidsongevallenverzekering niet tussenkomt, dan is de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen van de eigenaar van het voertuig aan de beurt. Voorwaarde is echter dat de vergoeding die de chauffeur van zijn passagiers ontvangt, enkel een tussenkomst in zijn onkosten is en dat hij geen winst maakt met het carpoolen. 

Richtprijs hierbij is € 0,10 per km. Een gemiddelde gezinswagen kost € 0,43 per km. Dit bedrag omvat brandstof, verzekering, taksen en slijtage van de wagen. In een gemiddelde gezinswagen kunnen 4 personen, inclusief de chauffeur, comfortabel plaatsnemen. 0,43 gedeeld door 4 is min of meer € 0,10.
 
Is de bestuurder van de carpoolwagen aansprakelijk voor het ongeval, dan wordt de lichamelijke en stoffelijke schade aan derden vergoed door zijn BA-autoverzekering. “Derden” zijn alle anderen buiten de bestuurder, dus ook de carpoolpassagiers in de wagen.